Sự miêu tả

Các nghiên cứu cho phép hiểu các cơ chế của quan hệ quốc tế và hoạt động kinh tế toàn cầu. Kiến thức thu được trong các nghiên cứu làm cơ sở cho việc phân tích các vấn đề kinh tế và chính trị của nhà nước từ góc độ quốc tế. Các nghiên cứu chuẩn bị cho các công việc chuyên môn như các chuyên gia và nhà phân tích hạng trung trong các đơn vị hành chính nhà nước và chính phủ, các tổ chức và tổ chức quốc tế hoặc quốc gia hợp tác với nước ngoài, các doanh nghiệp hoạt động trên thị trường quốc tế cũng như để thực hiện hoạt động kinh doanh của chính mình.

Yêu cầu nhập học

Người nộp đơn cần nộp bản quét bằng tốt nghiệp trung học gốc hoặc bằng IB (bằng tú tài quốc tế) hoặc bằng tốt nghiệp EB (tú tài châu Âu), hoặc chứng chỉ hoàn thành giáo dục trung học được cấp ở nước ngoài để cho phép người giữ nó học đại học ở nước đó và bản quét tài liệu gốc xác nhận kiến thức về ngoại ngữ giảng dạy của các nghiên cứu:

 • Chứng chỉ FCE
 • Giấy chứng nhận CAE
 • Giấy chứng nhận CPE
 • Chứng chỉ TOEFL tối thiểu 87 điểm (iBT)
 • Chứng chỉ TOEFL tối thiểu 180 điểm (CBT) hoàn thành tối thiểu 50 điểm (TSE)
 • Chứng chỉ TOEFL tối thiểu 510 điểm (PBT) hoàn thành tối thiểu 5,5 điểm (TWE)
 • Giấy chứng nhận BEC VANTAGE tối thiểu Pass
 • Giấy chứng nhận BEC CAO CẤP
 • Chứng chỉ IELTS - trên 6.0
 • Giấy chứng nhận CEIBT
Chương trình được giảng dạy bằng:
 • Anh
Cập nhật lần cuối Tháng Năm 7, 2019
Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 10 1, 2019
Duration
2 năm
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 10 1, 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 10 1, 2019