Thạc sĩ quản trị dịch vụ và khách sạn quốc tế

Chung

Đọc thêm về chương trình này trên trang web của tổ chức

Giới thiệu về trường

At Stenden Qatar University of Applied Sciences, you will be welcome in a pleasant, relatively small environment with a friendly and family-like atmosphere, a place in which to feel at home from the v ... Đọc thêm

At Stenden Qatar University of Applied Sciences, you will be welcome in a pleasant, relatively small environment with a friendly and family-like atmosphere, a place in which to feel at home from the very first moment. Đọc ít hơn