Thạc sĩ quản lý và giám sát du lịch bền vững

Chung

Chương trình mô tả

Chào mừng bạn đến với Chương trình quản lý và giám sát du lịch bền vững (STMM) .

Thông tin STMM trong ngôn ngữ tiếng Anh đang được tiến hành; vui lòng liên hệ với điều phối viên Giáo sư Patrizia Modica theo địa chỉ email modica@unica.it hoặc trên Twitter, Instagram hoặc Messenger để biết bất kỳ thông tin nào bạn cần.

Học phí tuyển sinh tại University of Cagliari

Lệ phí tuyển sinh tại University of Cagliari phụ thuộc vào thu nhập của gia đình sinh viên, dao động trong khoảng từ 0 đến 2950 € với khung miễn trừ rất lớn.

Để xác định lệ phí đến hạn, sinh viên nước ngoài phải cung cấp tài liệu do cơ quan có thẩm quyền ở nước họ cấp, liên quan đến thu nhập và tài sản của gia đình, được dịch sang tiếng Ý và được hợp pháp hóa.

Các trường hợp được miễn hoàn toàn là:

  • sinh viên được hưởng học bổng do chính phủ Ý cấp;
  • người tị nạn và sinh viên tổ chức bảo vệ nhân đạo;
  • sinh viên quốc tịch Ý với gia đình thường trú ở nước ngoài;
  • sinh viên đến từ các nước rất nghèo, những người phải cung cấp một tuyên bố của cơ quan ngoại giao Ý ở nước họ, chứng thực rằng sinh viên không thuộc về một gia đình được biết là có thu nhập cao và trình độ xã hội cao. Danh sách hiện tại của các nước rất nghèo, theo quy định của Ý và dữ liệu OECD, như sau: Afganistan, Angola, Bangladesh, Bêlarut, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Cộng hòa Trung Phi, Chad, Comoros, Cộng hòa Dân chủ Congo, Djibouti , Guinea Xích đạo, Eritrea, Ethiopia, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Haiti, Kenya, Kiribati, Dem Hàn Quốc. Cộng hòa, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Lesoto, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Nepal, Nigeria, Rwanda, Sao Tome
  • sinh viên đến từ các quốc gia có xung đột, những người sẽ phải cung cấp tuyên bố tương tự như điểm trước đó.

Trong trường hợp lệ phí đến hạn, nó phải được gửi thành ba đợt, giữa tháng Mười và tháng Sáu.

Cập nhật lần cuối Tháng 1 2019

Giới thiệu về trường

Established in 1606, the University of Cagliari is a public university dedicated to offering comprehensive and unique public education, cutting edge research and multi-discipline education programmes ... Đọc thêm

Established in 1606, the University of Cagliari is a public university dedicated to offering comprehensive and unique public education, cutting edge research and multi-discipline education programmes for the student community. Đọc ít hơn