Thạc sĩ quản lý tài chính (MMF)

Chung

Có sẵn 2 địa điểm

Chương trình mô tả

Bằng cấp McGill Master of Management in Finance (MMF) là một chương trình chuyên ngành mười hai tháng kinh nghiệm về tài chính. Chương trình MMF chuẩn bị cho sinh viên một nghề nghiệp về tài chính thông qua một chương trình giảng dạy toàn diện tích hợp các khái niệm tài chính tiên tiến và phương pháp định lượng với thực tiễn kinh doanh trong thế giới thực.

MMF được thiết kế cho sinh viên tốt nghiệp gần đây với bằng Cử nhân Khoa học, Kỹ thuật, Kinh tế, Nghệ thuật hoặc Thương mại và với các kỹ năng định lượng đã được chứng minh nhằm mục đích làm việc trong ngành tài chính hoặc chức năng tài chính của một doanh nghiệp. Đoàn hệ tiếp theo bắt đầu vào mùa hè 2020.

Có được trải nghiệm kinh doanh thực tế

Trong suốt chương trình, Thạc sĩ Quản lý trong sinh viên Tài chính làm việc như các nhà phân tích tại Desautels Capital Management Inc., một công ty quản lý đầu tư được cấp phép và có quy định với một ban giám đốc độc lập.

Các trách nhiệm chính sẽ bao gồm cả lĩnh vực và quản lý danh mục đầu tư của công ty DCM.

Cấu trúc chương trình

Thạc sĩ Quản lý Tài chính bao gồm mười một khóa học (33 tín chỉ) được phân phối trên sáu mô-đun. Đồng thời, sinh viên cũng sẽ được dự kiến hoàn thành Dự án Tài chính Tích hợp (12 Tín chỉ).

Sáu mô-đun

Module đầu tiên:

FINE 678 - Kinh tế tài chính (3 tín chỉ)

Khóa học này bao gồm các nguyên tắc cơ bản về định giá trong tài chính hiện đại và áp dụng chúng cho việc định giá chứng khoán tài chính và các quyết định đầu tư của các doanh nghiệp. Các chủ đề bao gồm lãi suất, định giá trái phiếu, cổ phiếu và lựa chọn, lựa chọn danh mục đầu tư tối ưu, giá rủi ro và ngân sách vốn. Khóa học phục vụ như là một nền tảng cho phần còn lại của các khóa học tài chính trong chương trình.

FINE 690 Chủ đề nâng cao về tài chính (3 tín chỉ)

Tùy chọn, cho sinh viên có nền tảng trước về Tài chính.

Mục tiêu của khóa học này là tìm hiểu các nguyên tắc chính của giao dịch chứng khoán và tạo thị trường trong các loại tài sản khác nhau. Ngoài các bài giảng, nội dung khóa học dựa trên các mô phỏng thị trường trong lớp và bao gồm các chủ đề về giao dịch tần số cao, quản lý hàng tồn kho của nhà sản xuất thị trường, thông tin bất đối xứng và khám phá giá, quản lý rủi ro các chiến lược giao dịch trong cổ phiếu, thu nhập cố định, cũng như các lựa chọn công bằng và thị trường hàng hóa. Khóa học này dành cho những sinh viên có kế hoạch theo đuổi nghề nghiệp trong kinh doanh, quản lý đầu tư hoặc tài chính và công nghệ.

FINE 680 - Đầu tư (3 Tín dụng)

Khóa học này cung cấp các công cụ để trở thành người quản lý đầu tư thành công. Học sinh tìm hiểu cách thiết lập các mục tiêu đầu tư thích hợp, xây dựng chiến lược danh mục đầu tư tối ưu và đánh giá hiệu quả đầu tư. Khóa học được thiết kế để có tính tương tác cao và thực hành. Học sinh trở nên thành thạo trong việc điều hướng các nền tảng dữ liệu tài chính −Bloomberg, Eikon, Morningstar−, thực hiện các giao dịch trên mô hình thị trường hiện đại, phát triển các mô hình phân bổ tài sản, chiến lược giao dịch thử nghiệm và tạo báo cáo đầu tư chuyên nghiệp.

Module 2:

FINE 679 - Lý thuyết Tài chính Doanh nghiệp (3 Tín dụng)

Khóa học này cung cấp một khuôn khổ để hiểu cách các công ty tài trợ cho hoạt động của họ. Khóa học nghiên cứu các hình thức tài trợ khác nhau có sẵn cho các công ty (ví dụ, trái phiếu, khoản vay, cổ phiếu, chứng quyền), nguồn vốn này (ví dụ, ngân hàng, vốn cổ phần tư nhân, nhà đầu tư tổ chức, nhà đầu tư cá nhân) và cấu trúc vốn của các công ty hình thành bởi thuế doanh nghiệp và cá nhân, chi phí phá sản, mâu thuẫn quyền lợi giữa cổ đông và chủ nợ, và tiếp cận khác biệt với thông tin trên thị trường vốn. Sinh viên áp dụng các công cụ phân tích này cho các nghiên cứu điển hình mô phỏng các tình huống kinh doanh thực tế để tìm hiểu cách thiết kế chứng khoán để tối đa hóa giá trị và tối ưu hóa chính sách thanh toán.

FINE 681 - Thị trường vốn quốc tế (3 tín chỉ)

Khóa học này cung cấp một phân tích toàn diện về thị trường vốn quốc tế bao gồm các tài sản tài chính được giao dịch tại các thị trường này, ví dụ như chứng khoán nợ, chứng khoán và tiền tệ, hiệu suất của ngành quản lý tài sản và phạm vi bảo hiểm sâu rộng của các cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế gần đây. Khóa học này cũng bao gồm các mô hình lý thuyết mô tả các nền kinh tế mở và giải thích cách xác định giá, lãi suất, lạm phát và tỷ giá hối đoái.

Mô-đun thứ 3:

FINE 682 - Dẫn xuất (3 tín chỉ)

Chứng khoán phái sinh đã trở thành một phần cực kỳ quan trọng của thị trường tài chính và đã chiếm một vị trí nổi bật trong các cuộc tranh luận xung quanh cuộc khủng hoảng tài chính, không kém phần quan trọng sau các tập phim gần đây và có chủ quyền. Một sự hiểu biết mạnh mẽ về các dẫn xuất hiện nay là chìa khóa cho nhiều vai trò như thủ quỹ của công ty, người quản lý quỹ, nhà đầu tư tổ chức, người quản lý rủi ro, thương nhân và, nói chung, ở bất kỳ cấp quản lý cấp cao nào. Trong khóa học này, sinh viên trở nên quen thuộc với các thị trường phái sinh khác nhau và sử dụng các sản phẩm tương ứng của họ. Mô hình định giá và quản lý rủi ro của các sản phẩm này được xử lý chi tiết trong khi vẫn tập trung vào các ứng dụng thực tế.

ACCT 604 - Báo cáo tài chính 1 (3 Tín dụng)

Khóa học này cung cấp tổng quan về hệ thống báo cáo tài chính với sự nhấn mạnh về nền tảng khái niệm và các công cụ cần thiết để hiểu, phân tích và khai thác thông tin trong báo cáo tài chính. Khóa học kết hợp các bài giảng về các khái niệm và phương pháp với các trường hợp thực tế trong đó sinh viên áp dụng các công cụ đã học vào các tình huống kinh doanh thực tế. Khóa học cũng cung cấp sự hiểu biết về cách thực hành thay thế trong báo cáo tài chính ảnh hưởng đến tài chính doanh nghiệp và các quyết định đầu tư.

Mô-đun thứ 4:

FINE 683 - Tài chính doanh nghiệp nâng cao (3 tín chỉ)

Khóa học này nghiên cứu các bước quan trọng trong sự trưởng thành về tài chính và kinh tế của một công ty: vòng tài trợ vốn mạo hiểm, dịch vụ công khai ban đầu, mua lại đòn bẩy, sáp nhập, thoái vốn và spin-off. Về mỗi chủ đề này, khóa học cung cấp một phân tích chuyên sâu về quy trình, của các bên liên quan và về các nguồn lợi nhuận và không hiệu quả. Khóa học cũng sử dụng các hoạt động này để minh họa một loạt các chủ đề nâng cao trong tài chính doanh nghiệp, cụ thể là quản trị doanh nghiệp, vai trò quản lý rủi ro, tác động của cạnh tranh trên thị trường sản phẩm đối với các lựa chọn tài trợ và mối quan hệ giữa giao dịch trên thị trường tài chính và quyết định tài chính của công ty. Tất cả những vấn đề này được tiếp cận từ các góc độ khác nhau, ví dụ, các bài giảng, nghiên cứu điển hình, mô phỏng, và các can thiệp từ cộng đồng học viên.

FINE 684 - Thị trường thu nhập cố định (3 tín chỉ)

Thị trường thu nhập cố định, thị trường tài chính lớn nhất trên thế giới, bao gồm một tập hợp lớn và đa dạng của người tham gia và cấu trúc thị trường. Trong khóa học này, sinh viên có được một nắm bắt thấu đáo về các công cụ thu nhập cố định và việc sử dụng chúng trong quản lý tài sản, kỹ thuật tài chính và quản lý rủi ro. Khóa học bao gồm toán học thu nhập cố định, khái niệm rủi ro, phân tích cấu trúc thuật ngữ, mô hình rủi ro tín dụng và định giá các dẫn xuất. Ngoài ra, thời gian đáng kể được chi cho các phát triển thị trường gần đây nhất như chứng khoán thế chấp, chứng khoán và các dẫn xuất tín dụng.

Mô-đun thứ 5:

FINE 685 - Quản lý rủi ro thị trường (3 tín chỉ)

Các công ty và tổ chức tài chính phải đối mặt với rất nhiều rủi ro, và các chuyên gia tài chính cần bí quyết để đo lường và quản lý những rủi ro này. Trong khóa học này, sinh viên có được các công cụ để đánh giá phê bình các hệ thống quản lý rủi ro thương mại sẵn có và để hiểu việc sử dụng các dẫn xuất trong quản lý rủi ro. Khóa học bao gồm các kỹ thuật đo lường và quản lý rủi ro hiện đại và các kỹ năng kỹ thuật cần thiết để thực hiện chúng.

FINE 688 - Sáp nhập và Mua lại (3 Tín dụng)

Mục tiêu của khóa học là để hiểu được lý do các công ty tham gia vào các hoạt động sáp nhập và mua lại và các quy trình được sử dụng để thực hiện thành công và tạo ra giá trị cổ đông từ các hoạt động này. Các chủ đề bao gồm định giá trong sáp nhập và mua lại, liên doanh và liên minh, qua biên giới M

Mô-đun thứ 6:

FINE 673 - Nguyên tắc cơ bản về tài chính (3 tín chỉ)

Khóa học này tập trung vào tác động của đổi mới công nghệ đối với các dịch vụ tài chính. Dựa trên tính kinh tế cơ bản của hệ thống thanh toán và ngân hàng kế thừa, khóa học kiểm tra sự xuất hiện của tiền điện tử và cung cấp một phân tích chuyên sâu về các cơ chế của blockchain, từ các giao thức xác thực (bằng chứng hoạt động so với bằng chứng cổ phần) để truy cập (blockchains không được phép so với được phép). Chúng tôi sẽ kiểm tra các ứng dụng của công nghệ blockchain cho hợp đồng thông minh, chuỗi cung ứng và tài chính thương mại hoặc thanh toán liên ngân hàng và nghiên cứu ICO như một nguồn tài trợ ban đầu cho khởi nghiệp. Khóa học cũng sẽ bao gồm cho vay cộng đồng và cho vay ngang hàng dưới dạng (một phần) các hình thức phân tán tài chính. Trong suốt khóa học, chúng tôi sẽ khám phá cách các nguồn dữ liệu mới và khả năng xử lý tăng lên ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa người cho vay và người vay, nhà đầu tư và công ty và thương nhân trong một thị trường tài chính.

Dự án tài chính tích hợp

BUSA ​​689 - Dự án tài chính tích hợp (12 tín chỉ)

Dự án tài chính tích hợp là một thành phần cốt lõi của chương trình. Nó cung cấp cơ hội ngay lập tức đưa vào thực hành các kỹ năng và kiến ​​thức mà học sinh có được trong lớp học. Học sinh thực hiện yêu cầu này trong ba giai đoạn chồng chéo:

 1. Desautels Capital Management Inc. (từ tháng 8 đến tháng 7): Khi tham gia chương trình, sinh viên tham gia vào Desautels Capital Management (DCM) với tư cách là nhà phân tích. DCM là một công ty quản lý tài sản được cấp phép và được quản lý, với một ban giám đốc độc lập và các nhà đầu tư bên ngoài. Là nhà phân tích, sinh viên chịu trách nhiệm cho một lĩnh vực cụ thể, xác định cơ hội đầu tư và quảng cáo cho đồng nghiệp. Ngoài ra, sinh viên có trách nhiệm đối phó với các vấn đề pháp lý, tuân thủ, giao dịch và thực hiện, thanh toán văn phòng, chuẩn bị và nộp báo cáo tài chính và liên lạc với khách hàng.
 2. Hội thảo chuyên đề (từ tháng 8 đến tháng 4): Các buổi hội thảo sẽ được tổ chức thường xuyên để giới thiệu cho sinh viên những vấn đề và thực tiễn hiện tại trên thị trường tài chính. Các cuộc hội thảo sẽ được đưa ra bởi các chuyên gia từ các ngành công nghiệp khác nhau, ví dụ như quỹ phòng hộ, quỹ hưu trí, kế toán thuế / pháp lý, vv, và sẽ cung cấp cơ hội kết nối độc đáo.
 3. Dự án cuối cùng (tháng 2 đến tháng 7): Sinh viên sẽ làm việc theo chủ đề tài chính do họ lựa chọn dưới sự giám sát của một giảng viên. Trong suốt dự án, sinh viên sẽ có cơ hội suy nghĩ độc lập và sáng tạo về một chủ đề tài chính quan trọng, áp dụng các kỹ năng định lượng của họ, và cuối cùng giới thiệu các kỹ năng thị trường trong một lĩnh vực mà họ quan tâm.
Chuyến đi du học quốc tế

Vào tháng 10 năm 2019, sinh viên đăng ký chương trình Thạc sĩ Quản lý Tài chính (MMF) đã đến thành phố New York để chứng kiến tận mắt ngành tài chính ngày nay hoạt động như thế nào trong một đô thị đang bùng nổ.

Trong hai ngày và nhờ vào mạng lưới cựu sinh viên rộng lớn của McGill, sinh viên đã gặp 12 tổ chức tài chính riêng biệt hoạt động trên nhiều lĩnh vực, như quản lý tài sản, bất động sản, quản lý rủi ro và vốn cổ phần tư nhân.

Áp dụng cho Chương trình MMF

Bạn chuẩn bị đưa ra quyết định đúng đắn. McGill Thạc sĩ Quản lý Tài chính được thiết kế cho các sinh viên tham vọng có thành tích cao quan tâm đến sự nghiệp tài chính.

Tiêu chuẩn và quyết định tuyển sinh dựa trên các thành phần sau:

 • Một bằng đại học và bất kỳ trình độ học vấn nào khác. Kinh nghiệm làm việc là không cần thiết.
 • Hoàn thành bài kiểm tra tuyển sinh quản lý sau đại học (GMAT) hoặc kiểm tra hồ sơ sau đại học (GRE). Ứng viên có bằng tốt nghiệp hoặc đại học từ bất kỳ trường đại học Canada nào không phải nộp điểm GMAT hoặc GRE.
 • Ngoài ra, ứng viên đã hoàn thành bằng cấp của họ trong một trường đại học mà ngôn ngữ giảng dạy không phải bằng tiếng Anh được yêu cầu để hoàn thành TOEFL hoặc IELTS.
 • Ủy ban tuyển sinh cũng sẽ xem xét cẩn thận các bài tiểu luận và thư giới thiệu của bạn.
 • Chỉ những người nộp đơn đủ điều kiện mới được gọi cho một cuộc phỏng vấn với một thành viên của nhóm tuyển sinh.

Nguồn lực nghề nghiệp

Nằm trong Trung tâm Hướng nghiệp Soutar, Dịch vụ Hướng nghiệp tại Khoa Quản lý Desautels được dành riêng để giúp sinh viên phát triển kỹ năng quản lý nghề nghiệp và khám phá các con đường sự nghiệp giúp họ đạt được mục tiêu nghề nghiệp của mình. Các chương trình, hội thảo và loạt diễn thuyết sáng tạo kết hợp với phương pháp học tập tích hợp chuẩn bị cho sinh viên của chúng tôi và cung cấp cho họ các kỹ năng để tạo ra tác động trong sự nghiệp của họ trong suốt cuộc đời của họ.

Dịch vụ nghề nghiệp hợp tác chặt chẽ với bạn từ Ngày 1 để giúp bạn:

 • Xác định chiến lược nghề nghiệp của bạn,
 • Cải thiện CV của bạn
 • Mạng lưới với cựu sinh viên và nhà tuyển dụng McGill,
 • Thực hành và acing các kỹ thuật phỏng vấn,
 • Thương lượng lời mời làm việc để đạt được sự quan tâm tốt nhất của bạn.
Cập nhật lần cuối Tháng 3 2020

Giới thiệu về trường

McGill University is one of Canada's best-known institutions of higher learning and one of the leading universities in the world.

McGill University is one of Canada's best-known institutions of higher learning and one of the leading universities in the world. Đọc ít hơn
Montreal , Montreal + 1 Hơn Ít hơn

Chứng nhận

EFMD Equis Accredited