Thạc sĩ nghiên cứu kinh tế

Chung

Chương trình mô tả

3053_DSC_6804.JPG

Các thạc sĩ định hướng nghiên cứu về Kinh tế và Kinh tế và Thống kê cung cấp cho sinh viên các công cụ lý thuyết và thống kê cần thiết để theo đuổi phân tích và nghiên cứu nâng cao về kinh tế.

Chương trình này được cung cấp trong hai phiên bản:

  • Thạc sĩ Kinh tế định hướng nghiên cứu cung cấp đào tạo chung trong tất cả các lĩnh vực kinh tế
  • Thạc sĩ Kinh tế và Thống kê theo định hướng nghiên cứu cung cấp cho sinh viên khả năng chuyên môn hóa các chủ đề tại giao điểm giữa kinh tế và thống kê.

Tờ thông tin

  • Toàn tiếng Anh

Yêu cầu

http://www.solvay.edu/sites/upload/files/BAMA/2017-2019_Admission_-_Conditable_Access_June_2017.pdf

Cập nhật lần cuối Tháng 3 2019

Giới thiệu về trường

Created in 1903 by Ernest Solvay, the famous Belgian chemical industrial of his times, Solvay Brussels School is the faculty of Economics and Management of the Université libre de Bruxelles, one of th ... Đọc thêm

Created in 1903 by Ernest Solvay, the famous Belgian chemical industrial of his times, Solvay Brussels School is the faculty of Economics and Management of the Université libre de Bruxelles, one of the largest universities in Belgium. Đọc ít hơn
Brussels , Georgetown , Milan + 2 Hơn Ít hơn