Thạc sĩ nghệ thuật về khoa học môi trường và tính bền vững

Chung

$expand_more $expand_less

Giới thiệu

$expand_more $expand_less

Khoa

$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

Linnaeus University is a modern, international university in the southeast of Sweden. We are located in two nature-loving cities, one by the Baltic sea and one surrounded by lakes in the greenest city ... Đọc thêm

Linnaeus University is a modern, international university in the southeast of Sweden. We are located in two nature-loving cities, one by the Baltic sea and one surrounded by lakes in the greenest city in Europe. Đọc ít hơn
Växjö , Kalmar + 1 Hơn Ít hơn
Xem hồ sơ trường
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.