Chương trình nghiên cứu Kinh tế Kinh doanh cho phép sinh viên có được kiến thức lý thuyết và thực tiễn nâng cao cần thiết để đóng vai trò tích cực trong các quá trình chuyển đổi ở Serbia và nước ngoài. Chương trình này có sẵn bằng tiếng Serbia và tiếng Anh. Sinh viên được hưởng đặc quyền học hỏi từ các giáo sư và chuyên gia nổi tiếng nhất trong lĩnh vực kinh tế ứng dụng, tham gia vào việc giải quyết vấn đề sáng tạo, đưa ra và thực hiện các quyết định trong lĩnh vực quản lý chiến lược và vận hành, kế toán và kiểm toán, tài chính ngân hàng, bảo hiểm quản lý nguồn nhân lực, tiếp thị và thương mại. Sinh viên chọn tham gia chương trình này sẽ được đào tạo để có được các vị trí chuyên nghiệp về tài chính (CIMA, CFA, CPM, cố vấn đầu tư, quản lý đầu tư, thẩm định viên độc lập, môi giới và đại lý bất động sản được cấp phép), quản lý rủi ro (PRM) và kế toán (ACCA). Ngoài ra, việc thực hiện các chỉ thị của EU trong lĩnh vực tài chính, kế toán và quản lý sẽ liên quan đến việc tuyển dụng các ứng cử viên với chức danh nhà kinh tế bậc thầy để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.

Sau khi hoàn thành việc học, sinh viên sẽ được trao danh hiệu Chuyên gia kinh tế.

Huyền thoại

Lựa chọn học tập:

 • Tài chính và ngân hàng
 • Kế toán và kiểm toán
 • Bảo hiểm
 • Quản lý chiến lược
 • Quản trị nhân sự
 • Tiếp thị và Thương mại

Chương trình giáo dục

Học kỳ

Bắt buộc

 • Phương pháp nghiên cứu xã hội
 • Quản lý maketing
 • Báo cáo tài chính và ra quyết định kinh doanh

Khóa học tự chọn 1

 • Văn hóa doanh nghiệp
 • Hành vi Tổ chức
 • Quản trị chiến lược và vận hành
 • Tiếp thị quốc tế
 • Tài chính doanh nghiệp hiện đại
 • Mô hình phân phối rủi ro bảo hiểm
 • Kiểm toán và dịch vụ kiểm toán liên quan
 • MP và quảng cáo
 • Phương pháp kiểm toán nâng cao

Học kỳ II

Khóa học tự chọn 2

 • Sở giao dịch chứng khoán và ngân hàng
 • Số dư đặc biệt RS
 • Quản trị nhân sự
 • Hệ thống thông tin hỗ trợ quyết định kinh doanh
 • Lãnh đạo và quản lý thay đổi
 • Quản lý bảo hiểm
 • Lập ngân sách
 • Luật thuế
 • Mối quan hệ giữa MMM và người tiêu dùng
 • Sáng tạo và phát triển sản phẩm

Bắt buộc

 • Nghiên cứu công việc nghiên cứu
 • Luận văn thạc sỹ

Thí sinh tham gia sáu kỳ thi. Nhiệm vụ dự án đầu tiên tích hợp bốn môn học từ học kỳ đầu tiên, trong khi bài học thứ hai tích hợp hai môn học từ học kỳ thứ hai.

Trong quá trình diễn thuyết, ứng viên chọn chủ đề cho luận án thạc sĩ của mình. Mục tiêu dự án từ học kỳ thứ nhất và thứ hai có thể được tích hợp vào luận án thạc sĩ.

Chương trình được giảng dạy bằng:
 • Anh
 • Serbia

Xem 2 các khóa học tại Singidunum University »

Cập nhật lần cuối Tháng Một 26, 2019
Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 11 2019
Duration
2 học kỳ
Toàn thời gian
Price
4,200 EUR
Deadline
Trường liên hệ
Applications are open throughout the year
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 11 2019
Hạn cuối hồ sơ
Trường liên hệ
Applications are open throughout the year
Start Date
Tháng 11 2019
Hạn cuối hồ sơ
Trường liên hệ
Applications are open throughout the year

Tháng 11 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
Trường liên hệ
Applications are open throughout the year
End Date
Hạn cuối hồ sơ
Trường liên hệ
Applications are open throughout the year
End Date