Thạc sĩ kiến trúc cảnh quan

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

The National University of Rosario was created in 1968 through Law 17,987. Its founding structure was a detachment of the Universidad Nacional del Litoral from which it took its first academic and adm ... Đọc thêm

The National University of Rosario was created in 1968 through Law 17,987. Its founding structure was a detachment of the Universidad Nacional del Litoral from which it took its first academic and administrative bodies, which at that time consisted of: the faculties of Medical Sciences, Sciences, Engineering and Architecture, Economic Sciences, Philosophy, Law and Political Sciences, Dentistry, Agrarian Sciences and the Hospital-schools and secondary schools that depended on it, in addition to the Higher Institute of Music of Rosario. Đọc ít hơn
Rosario
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.