Thạc sĩ khoa học về học máy

Chung

Chương trình mô tả

Thạc sĩ khoa học về học máy

Sau khi hoàn thành các yêu cầu của chương trình, sinh viên tốt nghiệp sẽ có thể:

 1. Thể hiện sự hiểu biết chuyên môn cao về đường ống máy học hiện đại: dữ liệu, mô hình, nguyên tắc thuật toán và kinh nghiệm.
 2. Đạt được các kỹ năng nâng cao về tiền xử lý dữ liệu và sử dụng các công cụ thăm dò và trực quan khác nhau.
 3. Chứng minh nhận thức quan trọng về khả năng và hạn chế của các hình thức thuật toán học tập khác nhau.
 4. Có được các khả năng tiên tiến để phân tích, đánh giá và liên tục cải thiện hiệu suất của các thuật toán học tập.
 5. Có được các khả năng nâng cao để phân tích các thuộc tính tính toán và thống kê của các thuật toán học nâng cao và hiệu suất của chúng.
 6. Có được kiến thức chuyên môn trong việc sử dụng và triển khai các công cụ lập trình liên quan đến học máy cho nhiều vấn đề học máy phức tạp.
 7. Phát triển các kỹ năng giải quyết vấn đề nâng cao thông qua việc áp dụng độc lập các phương pháp học máy cho nhiều vấn đề phức tạp và thể hiện chuyên môn trong việc xử lý sự mơ hồ trong một tuyên bố vấn đề.
 8. Áp dụng các kỹ năng tinh vi trong việc khởi xướng, quản lý và hoàn thành nhiều báo cáo và phê bình dự án trên nhiều phương pháp học máy khác nhau, thể hiện sự hiểu biết của chuyên gia, tự đánh giá và các kỹ năng nâng cao trong việc truyền đạt các ý tưởng rất phức tạp.

Yêu cầu bằng cấp tối thiểu đối với chương trình Thạc sĩ Khoa học về Máy học là 35 Tín chỉ, được phân phối như sau:

 • Khóa học cốt lõi: 4 khóa học (15 giờ tín dụng)
 • Khóa học tự chọn: 2 khóa học (8 giờ tín dụng)
 • Luận văn nghiên cứu: 1 khóa học (12 giờ tín dụng)

122037_pexels-photo-2081166.jpeg

Các khóa học cốt lõi

Thạc sĩ về Machine Learning chủ yếu là một văn bằng dựa trên nghiên cứu. Mục đích của khóa học là trang bị cho sinh viên những kỹ năng phù hợp, để họ có thể thực hiện thành công dự án nghiên cứu (luận án) của mình. Học sinh được yêu cầu lấy COM701, như một khóa học bắt buộc. Họ có thể chọn ba khóa học cốt lõi từ nhóm tập trung sáu trong danh sách được cung cấp dưới đây:

Tên khóa học Giờ tín dụng
COM701 Truyền thông nghiên cứu và phổ biến 3
ML701 Học máy 4
ML702 Học máy nâng cao 4
ML703 Suy luận xác suất và thống kê 4
MTH701 Cơ sở toán học cho trí tuệ nhân tạo 4
AI701 Trí tuệ nhân tạo 4
AI702 Học kĩ càng 4

Khóa học tự chọn

Học sinh sẽ chọn tối thiểu hai khóa học tự chọn, với tổng số tám (hoặc hơn) giờ tín dụng (CH) từ danh sách các khóa học tự chọn có sẵn dựa trên sở thích, luận án nghiên cứu đề xuất và quan điểm nghề nghiệp, tham khảo ý kiến của hội đồng giám sát. Các khóa học tự chọn có sẵn cho Master's of Machine Learning được liệt kê trong bảng dưới đây:

Tên khóa học Giờ tín dụng
MTH702 Tối ưu hóa 4
CS701 Lập trình nâng cao 4
CS702 Cấu trúc dữ liệu và thuật toán 4
DS701 Khai thác dữ liệu 4
DS702 Xử lý dữ liệu lớn 4
CV701 Tầm nhìn của con người và máy tính 4
CV702 Hình học cho thị giác máy tính 4
CV703 Nhận dạng và phát hiện đối tượng trực quan 4
NLP701 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên 4
NLP702 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng cao 4
NLP703 Xử lý lời nói 4
ML704 Mô hình học máy 4
ML705 Các chủ đề trong học máy nâng cao 4
ML706 Nâng cao xác suất và suy luận thống kê 4
HC701 Hình ảnh y tế: Vật lý và phân tích 4

Luận văn nghiên cứu

Nghiên cứu luận án thạc sĩ đưa sinh viên đến một vấn đề nghiên cứu chưa được giải quyết, trong đó họ được yêu cầu đề xuất các giải pháp mới và đóng góp cho cơ thể tri thức. Học sinh theo đuổi một nghiên cứu độc lập, dưới sự hướng dẫn của hội đồng giám sát, trong thời gian 1 năm.

Tên khóa học Giờ tín dụng
ML699 Luận văn nghiên cứu của thạc sĩ 12
Cập nhật lần cuối Tháng 3 2020

Giới thiệu về trường

The Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence (MBZUAI) in Abu Dhabi, is a graduate-level, research-based academic institution that offers specialized degree programs for local and intern ... Đọc thêm

The Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence (MBZUAI) in Abu Dhabi, is a graduate-level, research-based academic institution that offers specialized degree programs for local and international students in the field of Artificial Intelligence. The MBZUAI aims to support the advancement of scientific research, development, transfer, and use of Artificial Intelligence through the introduction of MSc and Ph.D. programs that allow students to fulfill their intellectual potential in a state-of-the-art environment. The goal of the MBZUAI is to achieve academic and research excellence at the local, regional and international level, helping its students succeed in their career and leverage their acquired knowledge to tackle some of the greatest challenges of our time. Đọc ít hơn