Thạc sĩ khoa học toán ứng dụng

Chung

Chương trình mô tả

Kỷ luật học thuật: Khoa học tự nhiên

Bằng cấp: Thạc sĩ Khoa học (ThS)

Trình độ chuyên môn: Nhà toán học ứng dụng

Thời lượng: 4 học kỳ

Tín dụng thu được: Bằng thạc sĩ yêu cầu hoàn thành 120 tín chỉ (ETC).

Mục tiêu của chương trình: Mục đích chính của chương trình là cung cấp cho sinh viên kiến thức hiệu quả mà họ có thể áp dụng thành công cả trong mô hình toán học và giải pháp cho các vấn đề phát sinh trong thực tế. Tập trung vào khả năng làm việc hợp tác trong các nhóm với các chuyên gia trong các lĩnh vực khác (khoa học máy tính, kỹ thuật, kinh tế, v.v.).118341_egyetemelott.jpg

Yêu cầu về ngôn ngữ: Trình độ tiếng Anh (TOEFL 547 / IELTS 6.0 / kiểm tra miệng)

Yêu cầu đầu vào: Cử nhân toán học hoặc công nghệ thông tin

Bài giảng: 51% Thực hành: 49%

Các môn chính thường bao gồm (danh sách này là chỉ định và có thể thay đổi): Giới thiệu về Đại số hiện đại, Nghiên cứu hoạt động, Các chủ đề được chọn trong hình học, Lý thuyết xác suất, Thông tin cơ bản, Lý thuyết đồ thị và Ứng dụng, Thuật toán trong Toán học, Tối ưu hóa lồi, Tối ưu hóa rời rạc Các quy trình, Toán học tài chính, Giới thiệu về Tài chính, Kinh tế vi mô, Ứng dụng của phương trình vi phân thông thường, Phương trình vi phân từng phần, Phân tích đa biến, Kinh tế lượng, Kế toán tài chính, Lý thuyết trò chơi, Luận văn

Thực tập, thực tập: Không áp dụng

Triển vọng nghề nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp tìm thấy nhiều loại công việc khác nhau, bởi vì các kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy phê phán được phát triển trong các chương trình của họ làm cho họ linh hoạt và dễ thích nghi. Những công việc này thường liên quan đến nghiên cứu và phát triển, phát triển phần mềm hoặc tư vấn.

Lệ phí: Phí đăng ký 150 USD, phí thủ tục nhập cảnh 350 USD

Học phí: 7.000 USD / năm

118334_diplomaoszto.jpg

Cập nhật lần cuối Tháng Bảy 2019

Giới thiệu về trường

Welcome and thank you for your interest in the University of Debrecen. This page will introduce you to some of the non-medical academic programmes offered by our university, whose rich traditions, div ... Đọc thêm

Welcome and thank you for your interest in the University of Debrecen. This page will introduce you to some of the non-medical academic programmes offered by our university, whose rich traditions, diversity and excellence continue to amaze students from all over the world. As residents of one of the most exquisite university campuses in Central Europe, our students are engaged in an intellectually challenging environment with various educational events as well as a culturally vibrant local community. Đọc ít hơn