Thạc sĩ khoa học tâm lý học lâm sàng

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Brescia University is focused on producing servant leaders whose lives exemplify leadership capabilities balanced with the responsibility of service. It is what we call the Brescia Difference: Respect ... Đọc thêm

Brescia University is focused on producing servant leaders whose lives exemplify leadership capabilities balanced with the responsibility of service. It is what we call the Brescia Difference: Respect for the Sacred; Devotion to Learning; Commitment to Growth in Virtue; and Promotion of Servant Leadership. The Latin word for love is Caritas and the effort to find meaning in this call to love is often called “Caritas Theology.” In all these ways, we are attempting to be faithful to the command to love God and neighbor. We have just begun integrating Caritas theology into the life of the university. I invite you to take some time and explore all that Brescia University has to offer you. No matter what stage of life you find yourself in, we are confident that Brescia University can help you reach your full potential, provide you with an atmosphere that makes you feel welcome, and provide you with all the resources you need to find happiness and success in your life. We truly believe that through education, lives are transformed and through those lives, the world becomes a better place. Đọc ít hơn

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.