Thạc sĩ khoa học chuyên nghiệp về bền vững đô thị và khả năng phục hồi

Chung

Chương trình mô tả

120265_Coastal-Resilience-arcahaie_vision_report-2_Page_1_Image_0001-1240.jpg

Bằng Thạc sĩ Khoa học Chuyên nghiệp (MPS) về chương trình Bền vững và Khả năng phục hồi Đô thị là chương trình tín dụng 36 liên ngành được cung cấp cùng giữa Trường Cao đẳng Nghệ thuật

www.urb.miami.edu

Để biết thêm thông tin, liên lạc:

122581_logoAS.png

Cao đẳng nghệ thuật

Janine Garcia, email: jxg1679@miami.edu

hoặc là

Trường kiến trúc

Nicole Hejazi, email: nhejazi@miami.edu

Cập nhật lần cuối Tháng 10 2019

Giới thiệu về trường

An intrinsic philosophy of U-SoA’s faculty is to build a better world. This is expressed in a design program that is ideal and pragmatic, academic and practical, theoretical and actual. U-SoA trains v ... Đọc thêm

An intrinsic philosophy of U-SoA’s faculty is to build a better world. This is expressed in a design program that is ideal and pragmatic, academic and practical, theoretical and actual. U-SoA trains visionary practitioners who pursue architecture as a combination of civic art and building science. Đọc ít hơn