Thạc sĩ hợp tác quốc tế MPI ở nước ngoài và môi trường

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Khoản vay cho sinh viên

Discover various options for student loans and financing to help you support your studies.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

L’ILERI (Institut Libre d’Etude des Relations Internationales) est une école spécialiste des relations internationales depuis 1948, située à Paris La Défense. Proposant une formation pluridisciplinair ... Đọc thêm

L’ILERI (Institut Libre d’Etude des Relations Internationales) est une école spécialiste des relations internationales depuis 1948, située à Paris La Défense. Proposant une formation pluridisciplinaire en sciences politiques, géopolitique, droit international, économie et langues, l’ILERI forme ses étudiants, selon les besoins du marché, aux fonctions de cadres des organisations internationales, des ONG, des entreprises internationales, des institutions européennes, de la fonction publique française (défense, environnement, etc.), de la diplomatie, des collectivités territoriales, des think tanks, du journalisme, des cabinets de lobbying, des cabinets de conseil, etc. Đọc ít hơn