Thạc sĩ giáo dục thể chất

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

The history of the São Judas Tadeu Educational Complex began in 1947, with the Admission Course to State Gymnasiums, founded by professors Alberto Mesquita de Camargo and Alzira Altenfelder Silva Mesq ... Đọc thêm

The history of the São Judas Tadeu Educational Complex began in 1947, with the Admission Course to State Gymnasiums, founded by professors Alberto Mesquita de Camargo and Alzira Altenfelder Silva Mesquita, his wife. After an arduous struggle, the couple installed Colégio São Judas Tadeu. In 1971, Faculdades São Judas Tadeu was created, with courses in Administration and Accounting Sciences. One year later, courses in Literature and Mathematics began. The Universidade São Judas Tadeu was officially recognized by Ministerial Ordinance No. 264, of May 4, 1989. Đọc ít hơn
Butantã
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.