Thạc sĩ du lịch

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

The State University of Milagro, in accordance with the commitment of service to the society of Milagro, the region, and the country shows its institutional potentialities, structured from the basic f ... Đọc thêm

The State University of Milagro, in accordance with the commitment of service to the society of Milagro, the region, and the country shows its institutional potentialities, structured from the basic functions of the University, considered as its essence. Teaching understood as the fundamental action in the exercise of academic life is supported by a human team with training and a vocation to take on the challenge of training human beings with critical awareness and social sense. Research, generator of knowledge and solutions to the country's problems, is evidenced through the development of scientific projects, indexed publications, national and international papers, and scientific journals for its dissemination. The Link with the community understood as the transfer of technology and the application of knowledge in the effective solution to the problems of society. Đọc ít hơn
Los Vergeles
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.