Thạc sĩ chuyên nghiệp về kỹ thuật công nghiệp

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

The College of Engineering at New Mexico State University has been ranked 12th among the 50 Best Value Engineering Schools for 2019 from a total pool of more than 500 eligible engineering schools. NMS ... Đọc thêm

The College of Engineering at New Mexico State University has been ranked 12th among the 50 Best Value Engineering Schools for 2019 from a total pool of more than 500 eligible engineering schools. NMSU’s ranking is above that of close by competing engineering schools: The University of New Mexico, ranked at 18; and the University of Texas at El Paso, ranked at 27. NMSU also ranks third highest among 15 peer institutions with engineering colleges of similar size and composition. Best Value Schools publishes college degree rankings based on the net cost and value of a degree program. A program’s cost, or net price, comprises tuition and fees, textbooks and supplies. This is calculated using data provided by the National Center for Educational Statistics’ College Navigator and the NCES Integrated Postsecondary Education Data System. NMSU’s College of Engineering net price is $10,299 per year. The value of a degree program includes near-term and long-term factors. Near-term value includes any support or services that are available through the university. Post-graduation prospects such as employment opportunities and starting salaries determine long-term value. Đọc ít hơn
Las Cruces
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.