Thạc sĩ châu Âu về quản lý chiến lược và tài chính của các tổ chức

Chung

$expand_more $expand_less

Giới thiệu

$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

Enaco est la première école de commerce à distance en France proposant 58 formations diplômantes , certifiantes et qualifiantes dans les domaines du commerce, management, vente, marketing, immobilier ... Đọc thêm

Enaco est la première école de commerce à distance en France proposant 58 formations diplômantes , certifiantes et qualifiantes dans les domaines du commerce, management, vente, marketing, immobilier et Rh jusqu’à Bac +5. Đọc ít hơn
Pháp trực tuyến , Bỉ trực tuyến , Thụy Sĩ trực tuyến , Lebanon trực tuyến , Đoàn tụ trực tuyến , Mauritius trực tuyến , Luxembourg trực tuyến , Martinique trực tuyến , Guadeloupe trực tuyến , Canada trực tuyến , Pháp Guiana trực tuyến , Pháp Polynesia trực tuyến + 11 Hơn Ít hơn
Xem hồ sơ trường
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.