Thạc sĩ báo chí

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

The University of San Andrés is an academic community committed to the search for the truth and to contribute to the progress of Argentina and the well-being of its inhabitants. It adheres to the soci ... Đọc thêm

The University of San Andrés is an academic community committed to the search for the truth and to contribute to the progress of Argentina and the well-being of its inhabitants. It adheres to the social and moral values ​​bequeathed by its founders and strives to transmit established knowledge, create new knowledge, promote education in general and strengthen institutions. Its objective is to make the education it provides available to people with intellectual aptitudes, a vocation for service and dedication to study, beyond their financial resources. Đọc ít hơn
Victoria
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.