59429_Civil_collage.jpg
Thạc sĩ Xây dựng - Xây dựng

Cấp bằng Thạc sĩ Kỹ thuật Xây dựng - Xây dựng Xây dựng, cho phép những người có bằng đại học trong lĩnh vực tương tự tiếp tục học tập và nâng cao kiến thức về xây dựng dân dụng, kết cấu, thủy lực và môi trường, thiết kế đường, quy hoạch và giao thông. Ở mức độ này, sinh viên sẽ phát triển các ứng dụng ban đầu trong một lĩnh vực cụ thể, bằng cách thực hiện một dự án, luận văn hoặc thực tập. Khi hoàn thành Thạc sĩ, sinh viên sẽ có thể: 1) Áp dụng kiến thức đã học, hiểu và giải quyết các vấn đề trong các tình huống mới và lạ, trong bối cảnh rộng lớn và đa ngành; 2) Phát triển các giải pháp và đưa ra quyết định trong các tình huống thực tế, với thông tin hạn chế hoặc không đầy đủ; 3) Truyền đạt kết luận và nền tảng của họ cho các chuyên gia và không chuyên gia, rõ ràng và không có sự mơ hồ; 4) Tự chủ cam kết học tập suốt đời.

Điều kiện truy cập

Những người có thể đăng ký học thạc sĩ:

 1. Những người có bằng đại học hoặc tương đương pháp lý về Kỹ thuật Xây dựng và các lĩnh vực công nghệ liên quan;
 2. Những người có bằng tốt nghiệp giáo dục đại học, được cấp sau chu kỳ nghiên cứu đầu tiên, theo các nguyên tắc của Quy trình Bologna, bởi một Nhà nước, đã đăng ký Quy trình này, trong Kỹ thuật Xây dựng và các lĩnh vực công nghệ liên quan;
 3. Những người có bằng tốt nghiệp giáo dục đại học được Hội đồng Khoa học và Kỹ thuật của Trường Công nghệ và Quản lý, ngành Xây dựng và các lĩnh vực công nghệ liên quan công nhận là đạt được mục tiêu của bằng đại học.
 4. Những người nắm giữ một chương trình học thuật, khoa học hoặc chuyên nghiệp được công nhận là chứng nhận các kỹ năng tham dự chu trình nghiên cứu này của Hội đồng Khoa học và Kỹ thuật của Trường Công nghệ và Quản lý.

Các cơ hội nghề nghiệp:

 • Thiết kế và tư vấn văn phòng kỹ thuật dân dụng;
 • Công ty xây dựng dân dụng;
 • Lập kế hoạch, giám sát và quản lý tài nguyên nước và môi trường, cả trong chính quyền trung ương và địa phương và các công ty tư nhân;
 • Quản lý và vận hành cấp nước, nước thải và xử lý chất thải rắn;
 • Tòa thị chính, công ty bảo hiểm và ngân hàng;
 • Nghiên cứu và phát triển.

Phí

PHÍ NỘP ĐƠN: 60 €

PHÍ ĐĂNG KÝ: 500 € cho sinh viên quốc tế

PHÍ HỌC PHÍ: I. Đối tượng chung: 1.040 € / năm II. Sinh viên quốc tế: 3.000 € / năm
Chương trình được giảng dạy bằng:
 • Anh
Polytechnic of Leiria

Xem 7 các khóa học tại Polytechnic of Leiria »

Cập nhật lần cuối Tháng Ba 3, 2019
Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 10 2019
Duration
24 tháng
Toàn thời gian
Price
3,000 EUR
3.000 € / năm
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 10 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 10 2019