Thạc sĩ Truyền thông

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

The Adolfo Ibáñez University (UAI) is a private, non-profit institution, established as such in 1988. Originally from the Valparaíso Business School that was instituted in 1953 by the Adolfo Ibáñez Fo ... Đọc thêm

The Adolfo Ibáñez University (UAI) is a private, non-profit institution, established as such in 1988. Originally from the Valparaíso Business School that was instituted in 1953 by the Adolfo Ibáñez Foundation, depository of the businessman's legacy and public man Don Adolfo Ibáñez Boggiano. Its main mission is to deliver an education that, based on freedom and personal responsibility, allows its students to develop their full intellectual and human potential. To achieve this, the UAI is committed to providing professional training with high academic standards, helping to expand the frontiers of knowledge through high-level research, and transferring this knowledge for the benefit of society. Đọc ít hơn
Santiago
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.