Thạc sĩ Truyền thông

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

The Diego Portales University, founded on October 4, 1982, emerged as a non-profit private law foundation that validated its proposal in the experience of academic management that the IPEVE Profession ... Đọc thêm

The Diego Portales University, founded on October 4, 1982, emerged as a non-profit private law foundation that validated its proposal in the experience of academic management that the IPEVE Professional Institute had developed for 20 years, since 1963. The beginning of its teaching activities occurred in March 1983 with three faculties: Administrative Sciences (Commercial Engineering, Accountant Auditor and Execution Engineering in Administration, Marketing and Finance), Law and Psychology, whose careers were examined by some traditional universities. Shortly after, the Federation of Portalean Students (Fedep) was formed, which made the UDP the first private university to have a federation of students. Đọc ít hơn
Vùng đô thị Santiago
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.