Các tổ chức của Today Today bị ảnh hưởng bởi sự phát triển trong môi trường thương mại, kinh tế và tài chính quốc tế và họ cần kết hợp những thay đổi này vào quá trình ra quyết định của mình. Các nhà quản lý ngày nay nên quan sát môi trường toàn cầu cạnh tranh ngày càng cẩn thận hơn và đưa ra quyết định nhanh hơn và chính xác hơn. Vì lý do này, nhu cầu về các nhà quản lý sẽ theo kịp những thay đổi nhanh chóng trong môi trường thương mại và tài chính quốc tế đang gia tăng.

Sinh viên sẽ tốt nghiệp Chương trình thạc sĩ thương mại và tài chính quốc tế sẽ có nền tảng tài chính vững chắc và có thể nắm bắt việc áp dụng lý thuyết vào thực tiễn và đánh giá sự tương tác giữa các quy trình thương mại toàn cầu và môi trường kinh tế và tài chính quốc tế. Sinh viên tham gia chương trình nên có bằng cử nhân từ khoa kinh tế và khoa học hành chính hoặc khoa kinh doanh. Nhập học của sinh viên tốt nghiệp từ các lĩnh vực tương tự sẽ được quyết định bởi Hội đồng Viện theo đề nghị của Bộ.

Sinh viên tốt nghiệp của các bộ phận không phải là những người đã nêu hoặc các lĩnh vực tương tự sẽ cần phải hoàn thành Chương trình thiếu. Chương trình này bao gồm Giới thiệu về Kinh doanh, Giới thiệu về Kinh tế và Nguyên tắc của các khóa học Kế toán. Các khóa học sẽ được thực hiện tại chương trình sẽ được quyết định bởi Hội đồng Viện theo đề nghị của Bộ dựa trên nhu cầu của từng học sinh.

Chương trình được thiết kế như luận án và phi luận án được đưa ra bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Sinh viên cần hoàn thành 30 giờ tín dụng, trong đó bao gồm 15 giờ tín dụng của các khóa học bắt buộc.

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh
Yasar University

Xem 11 các khóa học tại Yasar University »

Cập nhật lần cuối Tháng Hai 10, 2019
Khóa học này là ở trường
Duration
2 năm
Toàn thời gian
Price
9,000 USD
cho chương trình hoàn chỉnh
Theo địa điểm
Theo ngày