Thạc sĩ Quan hệ quốc tế

Chung

Chương trình mô tả

Mô tả chương trình

Nếu bạn chỉ cập nhật chính sách quốc tế cho đến nay, nhưng bây giờ bạn muốn có ảnh hưởng thực sự trong việc định hình chính sách đó, thì Quan hệ quốc tế (chương trình của Master) là dành cho bạn. Trong bốn học kỳ, bạn sẽ học cách thiết kế một chiến lược trong chính sách quốc tế và quản lý cẩn thận các vấn đề toàn cầu, đồng thời đưa ra các quyết định đạo đức.

Chương trình của Master trong Quan hệ quốc tế cũng là một cơ hội để mở rộng kiến thức và kỹ năng, điều cần thiết trong ngoại giao thế giới. Điều này có nghĩa là các nghiên cứu sẽ cung cấp cho bạn các cơ hội toàn cầu. Sau khi kết thúc các nghiên cứu, bạn sẽ có thể hoàn thành chính mình trong khu vực trên thế giới, điều mà bạn quan tâm nhất.

Giới thiệu về chương trình

Chương trình Quan hệ quốc tế được tạo ra trên cơ sở các tiêu chuẩn quốc tế. Nó tính đến các xu hướng và thay đổi mới nhất trong chính trị và nền kinh tế thế giới. Các nghiên cứu cân bằng kiến thức lý thuyết với các kỹ năng thực tế. Các lớp học được thực hiện bởi các chuyên gia, chẳng hạn như các cựu bộ trưởng, đại sứ và nhân viên của nhóm think think-Tanks. Điều này làm cho Quan hệ quốc tế (chương trình của Master) đảm bảo kiến thức âm thanh.

Thực tập

Trong Học viện Tài chính và Kinh doanh Vistula, chúng tôi tập trung vào việc truyền đạt kiến thức thực tế, như trong trường hợp Quan hệ Quốc tế. Các nghiên cứu đại diện cho cơ hội hoàn hảo để có được kiến thức lý thuyết và kinh nghiệm quý báu, cũng như làm quen đầu tiên, điều rất quan trọng trong công việc của một nhà ngoại giao. Do đó, trong chương trình của Master, mỗi sinh viên sẽ thực hiện một đợt thực tập trong các tổ chức đối tác của Học viện chúng tôi.

Chuyên môn

Các nghiên cứu trong Học viện Tài chính và Kinh doanh Vistula cung cấp cho bạn kiến thức tổng hợp, điều này sẽ giúp bạn trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực Quan hệ Quốc tế.

Chuyên ngành

Trong khi học Quan hệ quốc tế (chương trình của Master), bạn có thể chọn một trong ba chuyên ngành: quan hệ kinh doanh quốc tế II, nghiên cứu chiến lược hoặc các tổ chức quốc tế và chính sách toàn cầu.

Speciaism: Quan hệ kinh doanh quốc tế II

Chuyên môn này sẽ cho phép bạn tự học cách thực hiện các dự án quốc tế nghiêm túc. Bạn sẽ đào sâu kiến thức liên quan đến các hoạt động trong môi trường kinh doanh quốc tế, cũng như đầu tư nước ngoài. Bạn sẽ có được kỹ năng tiếp thị toàn cầu, và thấy giá trị của rủi ro chính trị trong quan hệ kinh doanh. Bạn sẽ học được vai trò của các công nghệ hiện đại trong chính trị và nền kinh tế toàn cầu.

Sự nghiệp sau khi học

Chương trình của Master trong Quan hệ quốc tế cung cấp một chương trình chu đáo, đáp ứng sự mong đợi của thị trường lao động đương đại. Các lớp học được thực hiện bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm - cựu bộ trưởng và đại sứ có kiến thức vững chắc. Các lớp học sẽ giúp bạn có được kiến thức chuyên môn, điều này sẽ củng cố năng lực của bạn. Trong quá trình học, bạn sẽ có thể làm phong phú thêm trải nghiệm của mình thông qua thực tập tại Ba Lan hoặc nước ngoài, nhờ vào chương trình Erasmus Plus.

Lợi ích của việc học kỹ thuật máy tính

Cơ hội toàn cầu

Bạn sẽ tìm hiểu thêm về mối quan hệ giữa những người tham gia quan trọng nhất của chính sách toàn cầu và kinh doanh thế giới, cũng như các quy trình định hình chúng. Bạn sẽ có thể tự kiểm tra trong thời gian thực tập Erasmus Plus ở nước ngoài. Bạn sẽ làm cho nhiều người quen quốc tế. Điều này sẽ làm cho con đường đến một sự nghiệp toàn cầu rộng mở cho bạn.

Cách tiếp cận kinh doanh

Trong chương trình của Master, bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ nhiều nhân vật quốc tế đáng chú ý. Các lớp học được thực hiện bởi các cựu bộ trưởng, nhân viên cao cấp của các tổ chức và đại sứ quốc tế. Những chuyên gia này sẽ truyền lại cho bạn, kiến thức và kỹ năng được sử dụng hàng ngày trong thế giới quan hệ kinh doanh.

Học phí

Học phí cho các nghiên cứu toàn thời gian và bán thời gian (bao gồm cả nghiên cứu di động) (BA / MA) bằng tiếng Ba Lan - sinh viên ngoài EU

  • Phí đăng ký: 120 €
  • Học phí (mỗi năm): 1 450 €
  • Học phí (mỗi học kỳ): 775 €

Học phí cho các nghiên cứu toàn thời gian (BA / MA) bằng tiếng Anh - công dân EU *

  • Phí đăng ký: 120 €
  • Học phí (mỗi năm): 2 500 €
  • Học phí (mỗi học kỳ): 1 350 €

* Nhóm công dân của các quốc gia khác trả phí giống như công dân EU bao gồm: công dân của các quốc gia châu Âu khác, của tất cả các quốc gia ở Bắc và Nam Mỹ, Caribbean cũng như công dân Armenia, Azerbaijan, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mông Cổ, Nga, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan.

Học phí cho các nghiên cứu toàn thời gian (BA / MA) bằng tiếng Anh - công dân từ bên ngoài EU *

  • Phí đăng ký: 200 €
  • Học phí (mỗi năm): 3 800 €
  • Học phí (mỗi học kỳ): 2 000 €

* Điều này không áp dụng cho các sinh viên đến từ các quốc gia ở Châu Âu không phải là thành viên EU, sinh viên từ Bắc và Nam Mỹ, Caribbean và từ Armenia, Azerbaijan, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mông Cổ, Nga, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan.

Cập nhật lần cuối Tháng 3 2020

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn

Giới thiệu về trường

Vistula University is, together with The Vistula School of Hospitality (formerly the Warsaw School of Tourism and Hospitality Management), one of the major pillars of the dynamically developing Vistul ... Đọc thêm

Vistula University is, together with The Vistula School of Hospitality (formerly the Warsaw School of Tourism and Hospitality Management), one of the major pillars of the dynamically developing Vistula Group of Universities. Both institutions operate on one campus in Warsaw. In 2014, they were joined by the University of Business in Wroc?aw, and in 2018, by Józef Gieysztor Academy of Humanities in Pu?tusk and Olsztyn University. Đọc ít hơn