Thạc sĩ Quản trị và Quản lý Giáo dục

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

The ISPAB's statutory objectives are: Promote and develop teaching, research, and culture; Teach higher education and grant academic degrees and degrees under the terms that are or may be authorized b ... Đọc thêm

The ISPAB's statutory objectives are: Promote and develop teaching, research, and culture; Teach higher education and grant academic degrees and degrees under the terms that are or may be authorized by the Ministry of Education; Teach training, specialization, and improvement courses, even if they do not confer an academic degree; Organize conferences, seminars, and other activities of a scientific and pedagogical nature; Organize and develop actions to provide services to the community within the scope of the scientific fields taught and in a perspective of mutual appreciation; Promote continuous training; Organize or cooperate in educational, cultural, and technical extension activities; Promote and stimulate contacts at the pedagogical, technical, scientific, and cultural level with national and international institutions; Promote actions aimed at developing scientific research within the scope of its training areas and in other areas deemed to be of interest; Collaborate with public or private entities, namely within the scope of regional development. Đọc ít hơn
Lisbon
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.