Thạc sĩ Quản trị Marketing

Chung

Có sẵn 3 địa điểm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu

$expand_more $expand_less

Sinh viên lý tưởng

$expand_more $expand_less

Học bổng và tài trợ

$expand_more $expand_less

Chương trình học

$expand_more $expand_less

Kết quả chương trình

$expand_more $expand_less

Cơ sở vật chất

$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

La Business School MELIUSform eroga, dal 1996, Executive Master, Master Specialistici e Corsi di Specializzazione nelle seguenti aree: Finanza & Controllo, Human Resources, Lex & Tax, Marketin ... Đọc thêm

La Business School MELIUSform eroga, dal 1996, Executive Master, Master Specialistici e Corsi di Specializzazione nelle seguenti aree: Finanza & Controllo, Human Resources, Lex & Tax, Marketing, Innovation Management & Digital Transformation, Sanità, Business Management. Đọc ít hơn
Rome , Milan , Padua + 2 Hơn Ít hơn
Xem hồ sơ trường
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.