Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh - Quản lý Nguồn nhân lực Tập trung

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Winthrop is a public, comprehensive university that is ranked 8th by U.S. News & World Report among Southern public universities and in the top 25 of public and private institutions in the region. ... Đọc thêm

Winthrop is a public, comprehensive university that is ranked 8th by U.S. News & World Report among Southern public universities and in the top 25 of public and private institutions in the region. Through an educational experience that blends liberal arts, professional programs, global awareness and civic engagement, Winthrop will help you develop the knowledge, skills, and values that will enrich your life and prepare you for all the future holds. Founded in 1886, Winthrop offers bachelor's and master's degrees through both on-campus and online programs. Our historic and scenic campus is located in Rock Hill, South Carolina, just 20 minutes south of Charlotte. Our traditions of national caliber academics, championship athletics, and student-centered achievements create a campus community that is known for its diversity, excellence, and family atmosphere. Đọc ít hơn
Rock Hill
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.