Thạc sĩ Quản trị Khách sạn & Du lịch

Chung

Đọc thêm về chương trình này trên trang web của tổ chức

Giới thiệu về trường

Established in 1819, ESCP Business School is the oldest business school in the world. Its mission is to develop the next generation of transnational business leaders, preparing them to embrace the opp ... Đọc thêm

Established in 1819, ESCP Business School is the oldest business school in the world. Its mission is to develop the next generation of transnational business leaders, preparing them to embrace the opportunities offered by cultural diversity. Đọc ít hơn
Paris , Madrid , London , Berlin , Turin , Warsaw , Bắc Kinh , Venice + 7 Hơn Ít hơn