Thạc sĩ Quản lý và Đổi mới Công nghệ

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

The Polytechnic University of Puebla is committed to meeting and continuously improving the effectiveness of its Quality Management System, through establishing, reviewing and periodically evaluating ... Đọc thêm

The Polytechnic University of Puebla is committed to meeting and continuously improving the effectiveness of its Quality Management System, through establishing, reviewing and periodically evaluating quality objectives, which are aimed at strengthening the educational service provided by the University, to fully train competent professionals who meet the needs of the productive and social sectors. Đọc ít hơn
Thành phố Puebla
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.