Thạc sĩ Quản lý khách sạn và dịch vụ quốc tế

Chung

Đọc thêm về chương trình này trên trang web của tổ chức

Giới thiệu về trường

NHL Stenden is an international multi-campus university of applied sciences. Its Dutch campuses can be found in Leeuwarden, Emmen, and Meppel. International campuses are located in Bali, Qatar, South ... Đọc thêm

NHL Stenden is an international multi-campus university of applied sciences. Its Dutch campuses can be found in Leeuwarden, Emmen, and Meppel. International campuses are located in Bali, Qatar, South Africa, Thailand. Students from over 80 different countries study at NHL Stenden in the Netherlands, which has a total of around 25,000 students. Đọc ít hơn
Leeuwarden , Groningen , Emmen , Meppel , Assen + 4 Hơn Ít hơn