Đọc Mô tả chính thức

Về chương trình thạc sĩ quản lý khách sạn

Chương trình Thạc sĩ Quản lý Khách sạn ở cấp độ lên là một khóa học chuyên nghiệp trong ngành quản lý khách sạn cho phép sinh viên của mình có được kiến thức cần thiết để hoàn thành các vị trí quản lý. Đến cuối khóa học, trường cấp thực tập tại các Khách sạn quan trọng, sẽ giúp bạn phát triển sự nghiệp và trở thành Quản lý khách sạn và khu nghỉ dưỡng, Trung tâm hội nghị hoặc Quản lý sự kiện, hoặc thay thế thiết lập vai trò của bạn trong một trong các lĩnh vực sau:

 • Các hoạt động
 • Bán hàng và marketing
 • nguồn nhân lực
 • Tài chính

Tại sao chọn Thạc sĩ Quản lý Khách sạn?

Các Thạc sĩ Quản lý khách sạn được thiết kế để hội đủ điều kiện như là một đào tạo xuất sắc: một công thức sáng tạo cho các chuyên gia xứng đáng.

Một trong những mục tiêu chính của chương trình là cung cấp kiến thức lý thuyết và đặc biệt là cho sinh viên của chúng tôi tiếp cận với thế giới hấp dẫn của ngành Khách sạn với chuyên môn cao hơn và biến nghề nghiệp của họ thành một trong những nghệ thuật được tìm kiếm nhiều nhất trong công việc thị trường.

Chương trình học:

 • Tiếp thị điện tử bán hàng
 • Cuộc họp và Công ước
 • nguồn nhân lực
 • Tài chính
 • Gds
 • Văn phòng
 • Đồ ăn và đồ uống
 • Housekeeping

Triển vọng nghề nghiệp

Chương trình Thạc sĩ Quản lý Khách sạn tạo ra các cơ hội nghề nghiệp quan trọng trong ngành khách sạn và khách sạn. Các tiêu đề sau đây chỉ là một vài ví dụ về các con đường sự nghiệp có thể mà bạn có thể thực hiện sau khi hoàn thành Master:

 • Vai trò quản lý trong Khách sạn
 • Quản lý khách sạn
 • Quản lý thu nhập
 • Giám đốc phát triển kinh doanh
 • Nội trợ
 • Quản lý Văn phòng Mặt trận
 • Quản lý cuộc họp và hội nghị
 • Nhân sự cho khách sạn
 • Món ăn
 • Quản lý Bán hàng và Tiếp thị
Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 4 các khóa học tại Up Level School of Management »

Cập nhật lần cuối February 3, 2019
Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 11 2019
Duration
136 giờ
Price
10,000 EUR
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 11 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 11 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date