Thạc sĩ Quản lý Khởi nghiệp và Đổi mới - MEGI

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

In the current globalized world, it is necessary for us to be attentive to all changes, be they human, cultural, and/or technological. We must be aware that these changes, in addition to occurring on ... Đọc thêm

In the current globalized world, it is necessary for us to be attentive to all changes, be they human, cultural, and/or technological. We must be aware that these changes, in addition to occurring on a global scale, constantly influence organizational rules and must respect the differences that exist in society. Our mission is to develop and stimulate professionals and, consequently, markets and economies, through training, research, advice, and promotion, to accelerate the change to a new economic model, more competitive, efficient, and ethical, that maximizes the potential of people and the market in a global environment. Đọc ít hơn
Curitiba
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.