Thạc sĩ Quản lý Du lịch (Bán thời gian)

Chung

Có sẵn 2 địa điểm
Đọc thêm về chương trình này trên trang web của tổ chức

Giới thiệu về trường

The Rome Business School is a Rome, Italy, based Institute of excellence devoted to managerial training and research, which operates internationally, with alumni hailing from more than 140 countries w ... Đọc thêm

The Rome Business School is a Rome, Italy, based Institute of excellence devoted to managerial training and research, which operates internationally, with alumni hailing from more than 140 countries worldwide. Đọc ít hơn
Rome , Ý trực tuyến + 1 Hơn Ít hơn