Thạc sĩ Quản lý Dịch vụ Y tế

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

The Autonomous University of Chiriquí is an institution of higher education, autonomous, official and state, of a popular nature, dedicated to the generation and dissemination of knowledge, research, ... Đọc thêm

The Autonomous University of Chiriquí is an institution of higher education, autonomous, official and state, of a popular nature, dedicated to the generation and dissemination of knowledge, research, and comprehensive, scientific, technological, and humanistic training, open to all currents of thinking and committed to regional and national interests. Their performance will do so within the framework of academic excellence, with a critical and productive attitude. Đọc ít hơn
David
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.