Thạc sĩ Quản lý Bất động sản Nghệ thuật

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

The members of the EBZ Business School have worked out their mission statement together in a constructive dialogue and will assume their responsibility for achieving the formulated orientation and goa ... Đọc thêm

The members of the EBZ Business School have worked out their mission statement together in a constructive dialogue and will assume their responsibility for achieving the formulated orientation and goals. In the mission statement, they formulate their self-image, their guiding values, their goals, and the fields of action of the EBZ Business School. The mission statement represents an orientation framework and serves as a future-oriented self-commitment in study and teaching, research, and transfer of knowledge and innovations as well as in cooperative cooperation. We are aware that this guiding principle must be lived and we will continuously review the extent to which we have made progress in implementing it. This model is sponsored jointly by the Board of Trustees, Board Foundation EBZ, University Council, Senate, Rector / in, Chancellor / in, representative student body, University commissioner for equality between men and women, university commissioner for taking the needs into account and preventing discrimination against people with disabilities and works council. Đọc ít hơn
Bochum
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.