Thạc sĩ Ngôn ngữ và Văn hoá Anh

Chung

Có sẵn 3 địa điểm

Chương trình mô tả

MASTER TRONG NGÔN NGỮ TIẾNG ANH VÀ VĂN HÓA

Chương trình này, được dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh và nhằm vào các ứng viên quốc tế, tìm cách tạo cơ hội học tiếng Anh từ nhiều khía cạnh văn học và ngôn ngữ. Bằng cấp bao gồm các khóa học và một luận án nghiên cứu. Mục tiêu của chương trình bao gồm hiểu biết sâu sắc về tính đa diện của các nghiên cứu tiếng Anh đương đại; tăng nhận thức về các cuộc tranh luận chính trong ngôn ngữ học và nghiên cứu văn học đương đại; và khả năng thực hiện nghiên cứu độc lập.

Trong quá trình học tập, sinh viên sẽ chuyên về ngôn ngữ và văn hóa Anh hoặc văn học và văn hóa Anh. Trong các nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa Anh, trọng tâm là tiếp xúc ngôn ngữ, biến đổi ngôn ngữ và thay đổi, thực dụng, song ngữ và sử dụng các tài nguyên và công cụ kỹ thuật số để hiểu vai trò của tiếng Anh trên thế giới hiện nay. Trong các nghiên cứu văn học và văn hóa, các lĩnh vực sức mạnh của khoa bao gồm văn học hậu kỳ và dân tộc, văn học Mỹ, tiểu thuyết nổi tiếng và tiểu thuyết đương đại.

TIÊU CHUẨN QUẢN LÝ (NĂM 2019)

Tiêu chí tuyển sinh cho đầu vào năm 2020 sẽ được xác nhận vào tháng 8 năm 2019.

Các đương đơn hội đủ điều kiện phải có:

 • bằng Cử nhân (hoặc Thạc sĩ) trong lĩnh vực Ngôn ngữ và Văn học Anh, Ngôn ngữ học tiếng Anh hoặc bản dịch tiếng Anh và
 • trình độ tiếng Anh đủ

Yêu cầu tối thiểu cho các kỹ năng ngôn ngữ được xác minh thông qua các bài kiểm tra ngôn ngữ chính thức như sau:

 • IELTS (Academic): 7.0 (6.5 bằng văn bản)
 • TOEFL iBT: 100/24 ​​bằng văn bản
 • PTE (học thuật): 68
 • C1 nâng cao: 185/176 bằng văn bản
 • Thành thạo C2: 185/176 bằng văn bản

Tất cả các ứng viên sẽ được đánh giá và xếp hạng theo thứ tự dựa trên các tiêu chí sau đây, mỗi tiêu chí được xếp loại từ 0 đến 5:

 • kết quả kiểm tra ngôn ngữ tổng thể (20%)
 • viết kết quả kiểm tra (20%)
 • thành tích học tập (40%)
 • thư động lực (20%).

Để đủ điều kiện tham gia chương trình, tất cả các mục được đánh giá phải đáp ứng các tiêu chí về học tập và sự phù hợp với chương trình.

Các ứng cử viên cho học bổng được xếp theo thứ hạng trên cơ sở các tiêu chí trên.

QUY TRÌNH ÁP DỤNG

Thời gian nộp đơn tiếp theo là từ ngày 2 tháng 12 năm 2019 đến ngày 22 tháng 1 năm 2020. Tất cả các ứng dụng sẽ được gửi qua cổng thông tin ứng dụng quốc gia Studyinfo (learninfo.fi).

HỌC PHÍ VÀ HỌC BỔNG HỌC PHÍ

Học phí 8000 euro mỗi năm cho sinh viên ngoài EU / EEA. Học bổng bao gồm 80% học phí có sẵn và có thể được áp dụng trong quá trình nộp đơn trực tuyến. Để biết thêm thông tin, xem www.uef.fi/en/web/admissions/tuition-fees-and-scholarship.


THÊM THÔNG TIN

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chương trình, vui lòng liên hệ với Điều phối viên Juuso Loikkanen (juuso.loikkanen@uef.fi).

Cập nhật lần cuối Tháng Sáu 2019

Giới thiệu về trường

With approximately 15,000 students and 2,500 members of staff, the University of Eastern Finland is one of the largest universities in Finland. The university’s campuses are located in Joensuu and Kuo ... Đọc thêm

With approximately 15,000 students and 2,500 members of staff, the University of Eastern Finland is one of the largest universities in Finland. The university’s campuses are located in Joensuu and Kuopio Đọc ít hơn
Joensuu , Toyohashi , Uppsala , Tromsø , Ghent , Saint-Étienne + 5 Hơn Ít hơn