Thạc sĩ Nông nghiệp về Nông nghiệp tập trung vào Khoa học Chăn nuôi và Sữa

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Established in 1878 as the Agricultural and Mechanical College of the State of Mississippi, Mississippi State University today continues to excel in its original mission of education, research, and se ... Đọc thêm

Established in 1878 as the Agricultural and Mechanical College of the State of Mississippi, Mississippi State University today continues to excel in its original mission of education, research, and service. The study of agriculture, a founding basis for the institution, was formalized into a college in 1903. The present-day College of Agriculture and Life Science (CALS) presents a broad array of opportunities for the study of life, encompassing 9 schools and departments. Together, they offer 17 majors and 45 concentrations for undergraduates and 17 majors and 38 concentrations for graduate degrees. Đọc ít hơn
Mississippi State
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.