Thạc sĩ Mỹ thuật trong Nghệ thuật Ứng dụng và Thiết kế, Nghệ thuật Kim loại

Chung

Giới thiệu về trường

HDK-Valand – Academy of Art and Design is a department at the University of Gothenburg, Sweden.

HDK-Valand – Academy of Art and Design is a department at the University of Gothenburg, Sweden. Đọc ít hơn
Gothenburg , Bengtsfors + 1 Hơn Ít hơn
Truy cập trang web của trường