Thạc sĩ Kinh tế quốc tế và Nghiên cứu Châu Âu

Chung

Chương trình mô tả

123835_iseg_portais_master_ranking_mini.jpg

Xếp hạng 32 Top 100 Xếp hạng thạc sĩ khu vực tốt nhất trong "Kinh tế"

Mục tiêu

Mục tiêu chính của Thạc sĩ là để cung cấp cho một đào tạo bổ sung và chuyên ngành trong các lĩnh vực kinh tế quốc tế (lý thuyết và áp dụng, thực tế và tiền tệ) và cung cấp các nghiên cứu về đặc điểm và xu hướng của các quá trình toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế, nhấn mạnh một cách tiếp cận đa ngành, kinh tế , hội nhập châu Âu về chính trị, pháp lý và thể chế và các vấn đề hiện tại của nó.

Người nhận

The Master được thiết kế chủ yếu để hoàn thành sự hình thành của chu kỳ đầu tiên cho tất cả những người quan tâm trong việc đạt được các kỹ năng chuyên môn và chuyên nghiệp trong các lĩnh vực kinh tế quốc tế và kinh tế và các tổ chức châu Âu; đặc biệt, nó là nhằm mục đích quan tâm đến một sự nghiệp ở EU và các tổ chức quốc tế, các dịch vụ ngoại giao, kinh doanh quốc tế hay báo chí chuyên về hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học, cũng như các nhân viên của công ty và các tổ chức công cộng và tư nhân khác đào tạo nâng cao nhu cầu trong khu vực.

Kỹ năng truy cập và tiêu chí lựa chọn

Các ứng dụng được coi là người có bằng cấp học thuật quốc gia hay nước ngoài tương đương với chu kỳ 1 trong các lĩnh vực kinh tế và khoa học xã hội nói chung. Cũng đánh giá các ứng cử viên khác coi là phù hợp bởi Ủy ban khoa học và sư phạm. Các ứng cử viên được đánh giá dựa trên các đánh giá cuối cùng của chu kỳ 1, phân tích chương trình giảng dạy và một cuộc phỏng vấn càng tốt.

Tổ chức

The Master được tổ chức thành bốn học kỳ, tổng cộng 120 tín chỉ. Ba học kỳ đầu tiên là hoàn toàn hài lòng với các thành phần chương trình đào tạo với tổng số 78 tín chỉ, nhằm cung cấp cho học sinh những năng lực cụ, giữa các cá nhân và mang tính hệ thống về đào tạo chuyên ngành kinh tế quốc tế và nghiên cứu châu Âu. Các học kỳ thứ tư và cuối cùng được dành cho việc chuẩn bị của công trình thạc sĩ chính thức của (TFM) - luận văn, công việc dự án hoặc đào tạo - tổng cộng 42 tín chỉ (trong đó có 12 tín chỉ thu được trong học kỳ thứ 3).

Cập nhật lần cuối Tháng 11 2019

Giới thiệu về trường

The first school of Economics and Management in Portugal, ISEG belongs to the University of Lisbon, the largest Portuguese University. ISEG Lisbon is internationally recognized and accredited by AACSB ... Đọc thêm

The first school of Economics and Management in Portugal, ISEG belongs to the University of Lisbon, the largest Portuguese University. ISEG Lisbon is internationally recognized and accredited by AACSB and AMBA, complying with the best higher education standards. ISEG’s research centers are very well rated by the Portuguese research council (FCT). With an experienced and well prepared faculty, students from more than 70 countries contribute to an ever-increasing international academic environment, and take advantage of the school's excellence and location. ISEG Lisbon has excellent modern premises at the heart of Lisbon, right next to the Parliament and the river Tagus, in a vibrant neighborhood full of social life, business and culture. At ISEG, you will find a culture of excellence and achievement, alongside a climate of inclusiveness and cooperation. This is made by the mutual collaboration of students, faculty and staff. ISEG is a School prepared for the future: with a unique blend of quantitative skills and social contextualization of economic and managerial decisions, ISEG’s faculty, professionals, students and alumni are at the forefront of those who address the UN’s 17 Sustainable Development Goals (SDGs) with an entrepreneurial and collaborative mindset. Đọc ít hơn