Quan trọng

  • Tất cả các chương trình được cung cấp ở dạng học toàn thời gian, bán thời gian và xa. Không yêu cầu về độ tuổi.
  • Tuyển sinh quanh năm.

Công nhận

  • Công nhận của Anh và Bulgaria
  • Bằng tốt nghiệp quốc tế và EU

Giới thiệu về chương trình

114504_261-1024x255.jpg


Chương trình Thạc sĩ Kinh tế (Lãnh đạo và Quản lý) dành cho đào tạo các chuyên gia kết hợp kiến thức trong lĩnh vực kinh tế với các kỹ năng lãnh đạo và quản lý để điều hành thành công các vị trí quản lý trong các tổ chức khác nhau.

Chuyên ngành này sẽ nghiên cứu các chuyên ngành hẹp sẽ cung cấp cho sinh viên tốt nghiệp tư duy kết hợp và sẵn sàng đưa ra quyết định quản lý.

Trong số các ngành đổi mới là "Kỹ năng kinh doanh để lãnh đạo thành công", "Quản lý quy trình kinh doanh", "Chẩn đoán rủi ro của công ty", "Thanh toán điện tử".

Nghề nghiệp

Các kỹ năng mà sinh viên tốt nghiệp của chương trình này có được là để lãnh đạo và quản lý thành công trong môi trường thay đổi cao của các hệ thống kinh tế hiện đại.

Chúng có thể được thực hiện ở cấp quản lý cấp trung và cấp cao trong các ngân hàng, công ty bảo hiểm, nhà tài chính, trung gian đầu tư và các tổ chức tư nhân khác, trong các tổ chức nhà nước và thành phố khác nhau.

pimgpsh_fullsize_distr04

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh

Xem 2 các khóa học tại VUZF University »

Cập nhật lần cuối Tháng Tám 20, 2019
Khóa học này là Trực tuyến, ở trường
Start Date
Tháng 10 2019
Duration
Trường liên hệ
Bán thời gian
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 10 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 10 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date