Thạc sĩ Kinh doanh Trí tuệ và Khai thác Dữ liệu

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Created in 1995 by the Rabbat family in the province of Córdoba, in its first 20 years, it became a federal institution, with a presence in the 23 provinces of Argentina and the Autonomous City of Bue ... Đọc thêm

Created in 1995 by the Rabbat family in the province of Córdoba, in its first 20 years, it became a federal institution, with a presence in the 23 provinces of Argentina and the Autonomous City of Buenos Aires, through more than 300 Centers. of University Learning. It offers a complete training proposal, composed of undergraduate, undergraduate, and postgraduate courses, along with international certification programs and training options for public and private organizations, dictated by a body of experienced professors both in the professional and academic fields. The educational proposal focuses on providing high-quality, innovative programs and careers that combine both academic knowledge and professional practices. Đọc ít hơn
Córdoba
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.