Thạc sĩ Kiến trúc

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Learn. Create. Inspire. In the University of Louisiana at Lafayette College of the Arts, we are passionate about the power of the arts. We believe that artists' works are like a mirror, using music, c ... Đọc thêm

Learn. Create. Inspire. In the University of Louisiana at Lafayette College of the Arts, we are passionate about the power of the arts. We believe that artists' works are like a mirror, using music, color, movement, and design to interpret and reflect the world around them. We want you to hold up your own mirror, and share what you see. UL Lafayette is the only university in Louisiana to have one college devoted solely to artistic education and production in music and performing arts, visual arts, and design. We have undergraduate and master's programs, taught by faculty whose lives are devoted to creating, performing, and showcasing high quality art. With us, you'll find your artistic voice and style, and gain the foundation you need to begin your career as a working artist. Đọc ít hơn
Lafayette
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.