Thạc sĩ Kiến trúc

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

The Tyler School of Art and Architecture is a community of bold thinkers and makers based at one of the nation’s leading schools for the study of art, design and the built environment. We come from ma ... Đọc thêm

The Tyler School of Art and Architecture is a community of bold thinkers and makers based at one of the nation’s leading schools for the study of art, design and the built environment. We come from many practices, cultures and backgrounds, and we’re inspired and connected by the shared experience of being transformed by learning. Our home is Temple University, a large, public research university in Philadelphia, a culturally vibrant city and urban laboratory for engaging some of society’s most pressing challenges, and an ideal place for building careers as artists, designers, architects, educators, researchers and planners. For more than 80 years, Tyler has been producing graduates whose originality, tenacity and commitment to social change have left their mark on a world that’s hungry for visionary thinkers who are skilled practitioners. Đọc ít hơn
Philadelphia
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.