Thạc sĩ Khoa học xã hội

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Discover various options for student loans and financing to help you support your studies.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

The University of Mexico City (UCM) was created on April 26, 2001, by the Government of the Federal District. On December 16, 2004, the UCM obtained autonomy through the publication of the Law of the ... Đọc thêm

The University of Mexico City (UCM) was created on April 26, 2001, by the Government of the Federal District. On December 16, 2004, the UCM obtained autonomy through the publication of the Law of the Autonomous University of Mexico City, approved by the Legislative Assembly of the Federal District (ALDF). Its mission and vision, its objectives, its programs and study plans, its strategies and activities are focused, in accordance with its Law, primarily on the training of citizens with the ability to critically analyze reality, with a multidimensional understanding of social problems and with sufficient scientific and humanistic knowledge and tools to propose viable solutions, of high commitment and relevance. It was until February 2010 when the first University Council approved the General Organic Statute of the Autonomous University of Mexico City (UACM) and on May 7, 2010, the 2010-2014 administration began its work. Đọc ít hơn
thành phố Mexico

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.