Sự miêu tả

Toán học rời rạc là nhánh của toán học xử lý các cấu trúc toán học rời rạc, tức là các cấu trúc toán học trên các tập hợp đếm được (tập hợp hữu hạn hoặc tập hợp có cùng số lượng với số tự nhiên). Các chủ đề trong toán học rời rạc, trong số những người khác, bao gồm tổ hợp, lý thuyết đồ thị, lý thuyết mã hóa và mật mã.

Việc hoàn thành loại nghiên cứu này cung cấp cơ sở tốt cho sự phát triển có thể của sự nghiệp khoa học trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật, nhưng nó cũng cung cấp việc làm tiềm năng trong các lĩnh vực khác nhau, ở các vị trí đòi hỏi cách suy nghĩ thuật toán và khả năng để phân tích dữ liệu. Kiến thức thu được trong chương trình nghiên cứu này có tính ứng dụng cao trong nền kinh tế; lý thuyết đồ thị có ứng dụng rộng rãi, từ viễn thông đến thiết kế mạng lưới đường bộ, lý thuyết mã hóa và mật mã được sử dụng hàng ngày trong giao tiếp. Vì sẽ có ngày càng nhiều việc làm liên quan đến công nghệ CNTT và bảo vệ dữ liệu, nên nhu cầu về hồ sơ nhân sự này sẽ tăng lên. Việc tối ưu hóa là rất có mục đích trong các quy trình kinh doanh khác nhau, trong khi việc thiết kế và phân tích các thí nghiệm là cần thiết để thực hiện một thí nghiệm, từ sản xuất thuốc mới đến thử nghiệm máy. Ngoài ra, kiến thức trong lĩnh vực thiết kế thí nghiệm rất có thể áp dụng trong việc kiểm tra các đặc tính của thành phẩm và chúng tôi hy vọng thị trường lao động sẽ chứng minh sự cần thiết của sinh viên tốt nghiệp của chúng tôi.

118627_zgrada_odjel.jpg

Trình độ học vấn cần thiết để tuyển sinh:

 • Bằng cử nhân Toán học hoặc bằng cấp tương đương về Toán học

Không có học phí cho sinh viên theo học năm học 2019/2020 vì được Liên minh châu Âu chi trả thông qua dự án ESF international Chiến lược quốc tế hóa nghiên cứu sau đại học về Toán học và Công nghệ sinh học - OPTILIFE.

Chương trình giảng dạy - 120 ECTS

Học kì 1

 • Không gian vectơ 1
 • Đo lường và tích phân
 • Đại số 1
 • Lập trình tuyến tính
 • Lý thuyết đồ thị

Học kỳ 2

 • Số liệu thống kê
 • Đại số 2
 • Lý thuyết xác suất
 • Trí tuệ nhân tạo
 • Lý thuyết mã hóa và mật mã

Học kỳ 3

 • Nhóm hoán vị
 • Lý thuyết số
 • Giới thiệu về lý thuyết thiết kế
 • Thiết kế và phân tích thí nghiệm
 • Tối ưu hóa phi tuyến

Học kỳ 4

 • Hội thảo của ThS. luận án
 • Tối ưu hóa kết hợp
 • Học máy
 • Kỹ thuật tối ưu hóa khai thác dữ liệu
 • Phương pháp tối ưu hóa trong tài chính
 • Tốt nghiệp
Chương trình được giảng dạy bằng:
 • Anh
Cập nhật lần cuối Tháng Bảy 24, 2019
Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 2 2020
Duration
2 năm
Toàn thời gian
Deadline
Tháng 10 31, 2019
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 2 2020
Hạn cuối hồ sơ
Tháng 10 31, 2019

Tháng 2 2020

Location
Hạn cuối hồ sơ
Tháng 10 31, 2019
End Date