Kỷ luật học thuật: Khoa học tự nhiên

Bằng cấp: Thạc sĩ Khoa học (ThS)

Trình độ chuyên môn: Nhà hóa học

Chuyên ngành: Hóa học tổng hợp, Hóa học phân tích, Hóa học

Thời lượng: 4 học kỳ

Tín dụng thu được: Bằng thạc sĩ yêu cầu hoàn thành 120 tín chỉ (ETC).

Mục tiêu của chương trình: Mục tiêu của chương trình nghiên cứu này là đào tạo nâng cao các nhà hóa học sở hữu kiến thức lý thuyết và thực hành về hóa học cũng như kiến thức cơ bản thỏa đáng trong các lĩnh vực khoa học liên quan (ví dụ toán học, vật lý, tin học, sinh học và bảo vệ môi trường). Những người có bằng cấp sẽ có khả năng và kỹ năng thực tế - để giải quyết các vấn đề hóa học phát sinh trong các ứng dụng công nghiệp hoặc phòng thí nghiệm; - tích cực tham gia các dự án nghiên cứu và phát triển trong các lĩnh vực hóa học khác nhau; - để thực hiện các nghiên cứu sâu hơn về nghiên cứu hóa học và hóa học tiên tiến với mức độ tự chủ đủ.118338_lifescience2.jpg

Yêu cầu về ngôn ngữ: Trình độ tiếng Anh (TOEFL 547 / IELTS 6.0 / kiểm tra miệng)

Yêu cầu đầu vào: Cử nhân hóa học hoặc kỹ thuật hóa học

Bài giảng: 44% Thực hành: 56%

Các môn học chính thường bao gồm (danh sách này là chỉ định và có thể thay đổi): Hóa học vật lý, Hóa học vô cơ, Phương pháp tổng hợp hữu cơ, dị vòng, Hóa sinh, Phân tích thiết bị, Giới thiệu về Kỹ thuật hóa học, Phương pháp quang phổ cho điều tra cấu trúc, Phân tích dụng cụ, Phương pháp quang phổ cho cấu trúc Điều tra, Công nghệ hóa học tiên tiến, Luận văn

Thực tập, thực hành: Sinh viên nên hoàn thành thực hành thực địa 6 tuần.

Triển vọng nghề nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp có bằng thạc sĩ hóa học sẽ thấy mình đủ điều kiện cho các vị trí đầu vào như các nhà công nghệ phòng thí nghiệm lâm sàng, nhà hóa học hoặc nhà khoa học vật liệu.

Lệ phí: Phí đăng ký 150 USD, phí thủ tục nhập cảnh 350 USD

Học phí: 7.000 USD / năm118339_diplomaoszto2.jpg

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh

Xem 10 các khóa học tại University Of Debrecen »

Cập nhật lần cuối Tháng Bảy 16, 2019
Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 2 2020
Duration
4 học kỳ
Toàn thời gian
Price
7,000 USD
mỗi năm học
Deadline
Tháng 11 15, 2019
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 2 2020
End Date
Tháng 12 2021
Hạn cuối hồ sơ
Tháng 11 15, 2019

Tháng 2 2020

Location
Hạn cuối hồ sơ
Tháng 11 15, 2019
End Date
Tháng 12 2021