Thạc sĩ Khoa học Sinh học

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

The University of Bío-Bío is heir to the most ancient tradition of state and public higher education in the Biobío region. Its origins lay in the creation of the State Technical University (UTE) on Ap ... Đọc thêm

The University of Bío-Bío is heir to the most ancient tradition of state and public higher education in the Biobío region. Its origins lay in the creation of the State Technical University (UTE) on April 9, 1947, during Gabriel González Videla’s presidency. The creation of the Ñuble campus of the University of Chile, first as a regional College, had been the result of a wide civic movement aimed at avoiding young graduates from secondary education to emigrate to Santiago or other cities to enter higher education. In the beginning, it was located on the premises of the Santa Cecilia Musical Society and in one building on Libertad Avenue, where the Language School used to work. After that, in 1973, it received a donation of 33 hectares from the rural area of El Mono, the property of Fernando May Didier; that is when the construction of the current campus Fernando May began. In 1981 the assets of the growing IPROCH rose with the addition of the former premises of the Teacher’s School of Chillán, where now the La Castilla campus is located. Later on, in 1988, the merging between the University of Bío-Bío and the IPROCH formed the institution currently known as University of Bío-Bío, the combination of two institutions that committed themselves to work along and build a common history. Đọc ít hơn
Concepción
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.