Thạc sĩ Khoa học Quản lý Quốc tế

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Evropski Univerzitet je privatna ustanova čiji je osnivač i vlasnik profesor dr Milija Zečević, redovni profesor i rektor univerziteta. Evropski Univerzitet je autonomna visokoškolska ustanova, koja o ... Đọc thêm

Evropski Univerzitet je privatna ustanova čiji je osnivač i vlasnik profesor dr Milija Zečević, redovni profesor i rektor univerziteta. Evropski Univerzitet je autonomna visokoškolska ustanova, koja obavlja delatnost visokog obrazovanja i objedinjuje obrazovni i naučnoistraživački rad. Đọc ít hơn
Belgrade
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.