Thạc sĩ Khoa học Nhân văn

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

The University Santo Amaro - Unisa is among the most respected institutions of higher education in Brazil, occupying a privileged position in the educational scenario since 1968, when we started the a ... Đọc thêm

The University Santo Amaro - Unisa is among the most respected institutions of higher education in Brazil, occupying a privileged position in the educational scenario since 1968, when we started the activities with the courses of Letters, Pedagogy, Mathematics, Physics and, mainly, of Medicine, to this day one of the most popular in the country. Our history began with the need to establish the first institution of higher education for the large population of the Santo Amaro region, in the city of São Paulo. It was then that influential professionals, such as teachers, businessmen, dentists, doctors, and politicians, joined forces to create FASA - Faculdades de Santo Amaro. In 1994, we became a university and came to be called Unisa. Đọc ít hơn
Jardim das Imbuias
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.