Thạc sĩ Khoa học Môi trường

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

We are a state university of a public nature, linked to society, which preserves the tangible and intangible legacy, and exercises its purposes of comprehensive training at the different levels of hig ... Đọc thêm

We are a state university of a public nature, linked to society, which preserves the tangible and intangible legacy, and exercises its purposes of comprehensive training at the different levels of higher education, research, extension, innovation, and social projection; with principles and values ​​appropriate for the university community in the exercise of its autonomy. A university community committed to the human and academic formation of citizens with critical thinking and the ability to participate in the strengthening of democracy; with an interdisciplinary perspective for the understanding and search of solutions to problems of the society, based on the knowledge of sciences, disciplines, arts, and knowledge. Linked to local and global academic networks and communities through research processes that create, transform, transfer, contextualize, apply, manage, innovate and exchange knowledge, to contribute to economic and social development in a sustainable way. Đọc ít hơn
Pereira
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.