Thạc sĩ Khoa học Kỹ thuật Cơ khí và Vũ trụ (MS)

Chung

Đọc thêm về chương trình này trên trang web của trường

Chương trình mô tả

1

Tổng quan về Chương trình

Thạc sĩ Khoa học về Kỹ thuật Cơ khí và Vũ trụ là một chương trình sáng tạo, qua đó sinh viên được chuẩn bị cho sự nghiệp lãnh đạo trong chính phủ và ngành công nghiệp. Sinh viên có cơ hội làm việc trên các lĩnh vực trong các lĩnh vực công nghệ mới nổi. Chương trình được thiết kế để xây dựng một nền tảng vững chắc về các nguyên tắc cơ bản của ngành học liên quan, đồng thời nó có thể được điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu cá nhân dưới sự hướng dẫn của một cố vấn học tập. Học sinh có thể chọn trong số bất kỳ lĩnh vực trọng tâm dưới đây.

Yêu cầu chương trình học thạc sĩ

Bên cạnh các yêu cầu được liệt kê trong Bản tin chương trình sau đại học, sinh viên cần chứng minh sự quen thuộc với máy tính và bằng chứng về năng lực học tập sau đại học để áp dụng cho chương trình này. Sinh viên chọn tùy chọn luận án phải hoàn thành 24 giờ tín dụng của khóa học và 6 giờ nghiên cứu luận án; sinh viên chọn tùy chọn không luận án phải mất 33 giờ tín dụng.


Các lĩnh vực trọng tâm

Sinh viên tốt nghiệp có thể học trong bất kỳ lĩnh vực trọng tâm được liệt kê dưới đây. Vui lòng truy cập Bản tin GW để xem các yêu cầu khóa học cho từng khu vực trọng tâm.

 • Kĩ thuật hàng không vũ trụ
 • Thiết kế hệ thống cơ khí
 • Cơ học chất lỏng, khoa học nhiệt và năng lượng
 • Kỹ thuật công nghiệp
 • Khoa học cơ khí và vật liệu rắn
 • Cấu trúc và động lực
 • Robotics, Cơ điện tử và Điều khiển

3

Yêu cầu tuyển sinh

Nộp thành công mẫu đơn trực tuyến, điểm thi và các tài liệu khác như được nêu trong các yêu cầu tuyển sinh .

Tất cả ứng viên - lần đầu tiên hoặc chuyển trường - vào chương trình Thạc sĩ Khoa học (MS) hoặc Thạc sĩ Kỹ thuật (M.Eng.) Tại Trường Kỹ thuật

Danh sách kiểm tra ứng dụng

Ứng viên phải cung cấp các tài liệu sau đây để được xem xét cho bất kỳ chương trình sau đại học nào tại SEAS:

 1. Hoàn thành mẫu đơn trực tuyến
 2. Bảng điểm
 3. Điểm thi GRE
  • Ứng viên quốc tế: Điểm TOEFL, IELTS, hoặc PTE
 4. Thư giới thiệu
 5. Tuyên bố về Mục đích
 6. CV / CV
 7. Phí đăng ký

2

Yêu cầu thi tiếng Anh
 • Tất cả các ứng viên quốc tế tìm kiếm thị thực được yêu cầu nộp điểm TOEFL, IELTS hoặc PTE Academy cho SEAS để được xem xét nhập học.
 • Vui lòng chỉ cung cấp điểm kiểm tra gần đây nhất của bạn. Điểm số có thể không quá hai tuổi.
Yêu cầu điểm tối thiểu

IELTS

 • 6.0 tổng thể không có điểm cá nhân dưới 5.0.
 • Ứng viên vào các chương trình sau đại học về Quản lý Kỹ thuật, Kỹ thuật Hệ thống hoặc Phân tích Dữ liệu được yêu cầu phải có điểm tối thiểu 7.0 mà không có điểm cá nhân nào dưới 6.0.
 • Ứng viên muốn được xem xét cho các cơ hội tài trợ phải có tổng điểm ban nhạc là 7.0 mà không có điểm cá nhân nào dưới 6.0.

TOEFL

 • 80 trong bài kiểm tra Internet (iBT) hoặc 550 trong bài kiểm tra giấy
 • Ứng viên vào các chương trình sau đại học về Quản lý Kỹ thuật, Kỹ thuật Hệ thống hoặc Phân tích Dữ liệu được yêu cầu phải có điểm tối thiểu 100 trong bài kiểm tra Internet.
 • Ứng viên muốn được xem xét cho các cơ hội tài trợ phải có 600 điểm trong bài kiểm tra trên giấy hoặc 100 trong bài kiểm tra trên Internet.

PTE Academic

 • 53. Ứng viên muốn được xem xét cho các cơ hội tài trợ phải có điểm tối thiểu là 68.
Ngoại lệ

Trường hợp ngoại lệ được cấp cho những người nộp đơn:

 • Có bằng cử nhân, thạc sĩ hoặc tiến sĩ từ một tổ chức trong đó tiếng Anh là ngôn ngữ giảng dạy VÀ ngôn ngữ chính thức của quốc gia nơi trường đại học tọa lạc

 • Có bằng cử nhân, thạc sĩ hoặc tiến sĩ từ một tổ chức ở một quốc gia đủ điều kiện để được miễn thi tiếng Anh .

Cập nhật lần cuối Tháng 3 2020

Giới thiệu về trường

There are plenty of good engineering schools in the U.S.; but how far can good take you when your goal is to engineer better? At the George Washington University's School of Engineering and Applied Sc ... Đọc thêm

There are plenty of good engineering schools in the U.S.; but how far can good take you when your goal is to engineer better? At the George Washington University's School of Engineering and Applied Science, students work with professors at the top of their fields and gain access to innovative resources in one of most dynamic, research-driven centers in the world. Đọc ít hơn